Roczne stypendium Stowarzyszenia na Rzecz Niepełnosprawnych SPES

Roczne stypendium Stowarzyszenia na Rzecz Niepełnosprawnych SPES
Rodziny znajdujące się w trudnej sytuacji finansowej, opiekujące się dziećmi w ciężkim stanie klinicznym, mogą ubiegać się o roczne stypendium Stowarzyszenia SPES. Nabór wniosków trwa do 5 kwietnia br. Szczegółowe informacje znajdują się na stronie: www.dla-dzieci.spes.org.pl Wnioski przyjmowane są wyłącznie w postaci elektronicznej, dostępnej przez stronę www.spes.org.pl/stypendia bazy danych.
Udział w Programie Pomocy Dzieciom to szansa dla rodzin, by poprawić swoją sytuację w sposób trwały. Stypendyści wspierani są także w poprawie warunków mieszkaniowych czy podnoszeniu kwalifikacji zawodowych. Działania podejmowane są we współpracy ze środowiskiem lokalnym.

  • Narodowy Fundusz Zdrowia
  • Środki norweskie i EOG
  • Ministerstwo Zdrowia
  • Program badań onkologicznych
  • Portal Informacyjny o eWUŚ