REWOLUCJA DLA SZPITALA!

REWOLUCJA DLA SZPITALA!
Rezonans magnetyczny, nowoczesny mammograf, koło porodowe, ścianka RTG, nowe USG,utworzenie pododdziału kardiologicznego – to tylko niektóre z założeń podpisanej dziś w Szpitalu Powiatowym w Zawierciu umowy!!!

Umowę na realizację projektu pn.: „Poprawa jakości i dostępności do świadczeń zdrowotnych poprzez modernizację i doposażenie Szpitala Powiatowego w Zawierciu”, który uzyskał dofinansowanie w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 podpisali: Wojciech Saługa, Marszałek Województwa Śląskiego, Stanisław Dąbrowa, Wicemarszałek Województwa oraz Anna Pilarczyk-Sprycha, Dyrektor Szpitala Powiatowego w Zawierciu.

Swojej radości nie kryli też Krzysztof Wrona, Starosta Zawierciański i Maria Milejska, Członek Zarządu Powiatu.
- Cztery lata tej kadencji to wreszcie ustabilizowanie sytuacji Szpitala. Udało się zrealizować bardzo trudne zadanie – połączyć lecznictwo otwarte z lecznictwem zamkniętym – mówiła Maria Milejska. – Cieszę się, że podjęte przez nas decyzje teraz skutkują. Martwił mnie brak oddziału kardiologicznego, którego nie udało nam się na początku tej kadencji otworzyć, o co bardzo zabiegaliśmy. Teraz wreszcie powstanie pododdział kardiologiczny, na który tak czekają mieszkańcy.

Wartość projektu to ponad 17 mln zł, w tym dofinansowanie ze środków UE wyniesie prawie 14,5 mln zł.

Tak duża inwestycja będzie dużym wyzwaniem organizacyjnym dla działającego Szpitala na co najmniej kilka miesięcy. Kiedy jednak zrealizujemy już inwestycje zaplanowane w projekcie, warunki pobytu w zawierciańskiej placówce ulegną odczuwalnej poprawie.

O postępach realizacji projektu będziemy informować Państwa na bieżąco.


Zdjęcia

  • Narodowy Fundusz Zdrowia
  • Środki norweskie i EOG
  • Ministerstwo Zdrowia
  • Program badań onkologicznych
  • Portal Informacyjny o eWUŚ