Odziały
Poradnie
Pracownie

Pracownia Tomografii Komputerowej

Pracownia Tomografii Komputerowej TK Helimed

Telefon : 32 67 08 910

Lokalizacja II Piętro Budynku Szpitala (Pawilon B)
  • Narodowy Fundusz Zdrowia
  • Środki norweskie i EOG
  • Ministerstwo Zdrowia
  • Program badań onkologicznych
  • Portal Informacyjny o eWUŚ