Powiat Zawierciański pozyskał dofinansowanie!

Powiat Zawierciański pozyskał dofinansowanie!
Miło nam poinformować, że w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 Powiat Zawierciański pozyskał dofinansowanie w wysokości 1.095.604,77 zł z przeznaczeniem na realizację projektu ,,Termomodernizacja budynku Przychodni Rejonowo - Specjalistycznej w Zawierciu ul. Piłsudskiego 80'*.
Inwestycja wpłynie nie tylko na nowy wygląd budynku, ale również przyczyni się do zmniejszenia zapotrzebowania na energię- a to skutkuje oszczędnościami dla placówki.


* Oś Priorytetowa IV Efektywność energetyczna, odnawialne źródła energii i gospodarka niskoemisyjna, Działanie 4.3. Podrozdział 4.3.1 Efektywność energetyczna i odnawialne źródła energii w infrastrukturze publicznej i mieszkaniowej - Zintegrowane Inwestycje Terytorialne Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego na lata 2014 - 2020.

  • Narodowy Fundusz Zdrowia
  • Środki norweskie i EOG
  • Ministerstwo Zdrowia
  • Program badań onkologicznych
  • Portal Informacyjny o eWUŚ