Ponad pół wieku Szpitala...

Ponad pół wieku Szpitala...
W czwartek 7 września br. w Sali Widowiskowej Miejskiego Ośrodka Kultury ,,Centrum” im. Adama Mickiewicza w Zawierciu odbył się Uroczysty Jubileusz 55- lecia Szpitala Powiatowego w Zawierciu. Patronat honorowy nad Wydarzeniem objęli: Minister Zdrowia, Marszałek Województwa Śląskiego, Starostwo Powiatowe w Zawierciu, Prezydent Miasta Zawiercie, Prezes Naczelnej Rady Lekarskiej oraz Naczelna Rada Pielęgniarek i Położnych.
Podczas uroczystości głos zabrali m.in. parlamentarzyści i samorządowcy. Zarówno Dyrekcja placówki, jak i zaproszeni goście wielokrotnie podkreślali, że najważniejsi są pacjenci.
- Chcemy, aby Państwo wiedzieli, że jesteśmy na posterunku 24 godziny na dobę i 365 dni w roku- mówiła dyrektor Szpitala- Anna Pilarczyk- Sprycha
Żaden Jubileusz, w tym Szpitala nie mógł odbyć się bez życzeń i podziękowań. …..
Dyrekcja w pierwszej kolejności podziękowała całemu personelowi lecznicy– zarówno obecnemu, jak i emerytowanemu, za trud i ciężką pracę wkładaną w opiekę nad Pacjentem od lat. Symbolicznie wyróżniono kierowników i pielęgniarki oddziałowe. Podziękowania kierowano również do przybyłych gości oraz Starostwa Powiatowego w Zawierciu- podmiotu tworzącego dla Szpitala, na którego wsparcie placówka zawsze może liczyć.
W pamięci wielu gości na długo pozostaną kwiaty i sól, którą otrzymali przekraczając próg Sali Widowiskowej. Kwiaty zostały własnoręcznie wykonane przez Pacjentów Oddziału Rehabilitacji Neurologicznej, natomiast sól to podarunek od Polskich Warzelni Soli.
Zakończenie Jubileuszu uświetnił występ Zespołu Pieśni i Tańca ,,Śląsk”.

Szpital Powiatowy w Zawierciu składa serdeczne podziękowania:
- SPONSOROM : CMC Poland, Emtel, Biomed, Novartis,Oxivent, Optotech Medical, Unitechnika, Apotex, Betoniarnia Kaczmarek, Karczma u Stacha, Spółdzielni Mieszkaniowej Hutnik w Zawierciu, Zakładowi Gospodarki Komunalnej w Zawierciu, Rejonowemu Przedsiębiorstwu Wodociągów i Kanalizacji w Zawierciu, Centrum Rozwoju Lokalnego, Ośrodkowi Rekreacyjno- Wypoczynkowemu Morsko- Plus, piekarni ciastkarni- Anetka, Hotelowi ,,Pod Figurą” , Kwiaciarni ,,Biała Dolina" , Karczmie u Stacha oraz Mlekovicie,
- PARTNEROM: Fundacji Centrum Dziedzictwa Przyrodniczego i Kulturowego, Górskiemu Ochotniczemu Pogotowiu Ratunkowemu, Regionalnemu Centrum Kształcenia Ustawicznego w Sosnowcu,
- Ochotniczej Straży Pożarnej z Ogrodzieńca, która pomogła nam przy organizacji obchodów,
- Prezydentowi Miasta Zawiercie Witoldowi Grimowi za bezpłatne udostępnienie Sali Widowiskowej MOK Zawiercie,
- Michałowi Wiśniewskiemu, który bezpłatnie poprowadził uroczystość i nadał wydarzeniu wyjątkowy charakter
- WOLONTARIUSZOM z I Liceum Ogólnokształcącego im. Stefana Żeromskiego w Zawierciu oraz z Regionalnego Centrum Kształcenia Ustawicznego w Sosnowcu,
- PRACOWNIKOM MOK-u za profesjonalną obsługę , pomoc i cierpliwość.

Dziękujemy patronom medialnym: Telewizji Polskiej Katowice, Kurierowi Zawierciańskiemu, portalowi zawierciańskie.pl oraz pozostałym przedstawicielom mediów lokalnych, którzy zaszczycili nas obecnością w tym dniu.


Zdjęcia

  • Narodowy Fundusz Zdrowia
  • Środki norweskie i EOG
  • Ministerstwo Zdrowia
  • Program badań onkologicznych
  • Portal Informacyjny o eWUŚ