Odziały
Poradnie
Pracownie

Oddział Udarowy

Kierownik oddziału: dr n. med. Włodzimierz Wierzba  
Pielęgniarka oddziałowa: po. Jolanta Cichoń  
Gabinet lekarski [telefon](32) 6740 204[/telefon]
Dyżurka pielęgniarska [telefon](32) 6740 259[/telefon]
Sekretariat: Lasak Anieszka [telefon](32) 6740 271[/telefon]

W Oddziale zatrudnionych jest 4 lekarzy i 16 pielęgniarek. Oddział Udarowy wyposażony jest w 24 łóżka .

 

W Oddziale Udarowym prowadzone jest leczenie trombolityczne udarów oraz wczesna rehabilitacja poudarowa. Oddział posiada możliwość szybkiej diagnostyki dzięki całodobowemu dostępowi do pracowni Tomografii Komputerowej. Korzystanie z pracowni EEG pozwala na nowoczesną diagnostykę utrat przytomności, aparatu USG Doppler umożliwia diagnostykę naczyniową obejmującą tętnice zewnątrzczaszkowe. Wykwalifikowany personel i posiadana aparatura medyczna zapewnia chorym bezpieczeństwo oraz intensywne leczenie w chorobach naczyniowych oddechowego układu nerwowego.


Zakres usług świadczonych w Oddziale Neurologicznym i Oddziale Udarowym

Zakres świadczonych usług w Szpitalu wraz z cennikiem dostępne są w gabinecie Pielęgniarki Oddziałowej

  • Narodowy Fundusz Zdrowia
  • Środki norweskie i EOG
  • Ministerstwo Zdrowia
  • Program badań onkologicznych
  • Portal Informacyjny o eWUŚ