Odziały
Poradnie
Pracownie

Oddział Położniczo-Ginekologiczny

Kierownik oddziału: lek. med. Dagmara Makowska-Mainka [telefon](32) 6740 280[/telefon]
Położna oddziałowa: mgr Katarzyna Gruca [telefon](32) 6740 270[/telefon]
Gabinet lekarski [telefon](32) 6740 280[/telefon]
Dyżurka pielęgniarska [telefon](32) 6740 208[/telefon]
Sekretariat [telefon](32) 6740 270[/telefon]
Blok Porodowy [telefon](32) 6740 287[/telefon]

Oddział posiada 36 łóżek. I stopień referencyjności. W jego strukturze znajdują się pododdziały: ginekologiczny, patologia ciąży, położniczy z blokiem operacyjnym oraz Izba Przyjęć Położniczo-Ginekologiczna. Oddział dysponuje 21 łóżkami ginekologicznymi i 15 łóżkami położniczymi w systemie Roming-in. Ponadto wyodrębniono oddzielny blok porodowy. W skład bloku porodowego wchodzi sala operacyjna do cięć cesarskich i sala porodowa z 3 stanowiskami. W ramach oddziału wyodrębniono też salę jednołóżkową umożliwiającą odbywanie porodów rodzinnych w kameralnych warunkach. W oddziale zatrudnionych jest 7 lekarzy i 27 położnych.

Ginekologia i Patologia ciąży:

wykonywane są badania diagnostyczne, leczenie zachowawcze i operacyjne pacjentek ze schorzeniami narządu rodnego. Wykonywane są zabiegi operacyjne metodami chirurgii klasycznej, laparoskopii. W oddziale hospitalizowane są również pacjentki celem wykonania zabiegów diagnostyczno- leczniczych. Hospitalizowane są pacjentki z powikłaniami w trakcie trwania ciąży, wymagającymi leczenia i intensywnego nadzoru.

Położnictwo i Blok Porodowy z salą cięć cesarskich:

W oddziale odbywają się porody tradycyjne i porody rodzinne oraz cięcia cesarskie. Stała opieka położnych, konsultacje nadzorującego poród lekarza położnika i poporodowa opieka lekarza neonatologa, w razie konieczności anestezjolog zapewnia komfort rodzącym i noworodkom. W trakcie porodu istnieje możliwość korzystania z udogodnień w postaci piłki, worka sako, prysznica. Poród odbywa się w pozycji najwygodniejszej dla pacjentki z uwzględnieniem pozycji wertykalnych, z wykorzystaniem technik ochrony krocza oraz metod łagodzenia bólu porodowego. Oferujemy metody łagodzenia bólu porodowego:znieczulenie wziewne, znieczulenie zewnątrzoponowe. Na każdej sali porodowej pacjentce rodzącej może towarzyszyć jedna bliska osoba.Poradnik Przyszłej Mamy (wersja Flash)

Poradnik Przyszłej Mamy (wersja PDF)

Poradnik Przyszłej Mamy (wersja PDF)
  • Narodowy Fundusz Zdrowia
  • Środki norweskie i EOG
  • Ministerstwo Zdrowia
  • Program badań onkologicznych
  • Portal Informacyjny o eWUŚ