Odziały
Poradnie
Pracownie

O Nas

Szpital Powiatowy w Zawierciu jest systematycznie rozwijającym się, samodzielnym publicznym zakładem opieki zdrowotnej, którego początki sięgają 1962 roku. To  placówka o wielospecjalistycznym profilu udzielanych świadczeń, która zabezpiecza potrzeby zdrowotne dla ok. 121 000 mieszkańców powiatu zawierciańskiego oraz powiatów ościennych. W wyniku połączenia Lecznicy z Zakładem Lecznictwa Ambulatoryjnego we wrześniu 2017r., placówka świadczy usługi medyczne w pięciu punktach na terenie Zawiercia:
- przy ul. Miodowej 14,
- przy ul. Powstańców Śląskich 8,
- przy ul Gałczyńskiego 1,
- przy ul. Niedziałkowskiego 15,
- przy ul. Piłsudskiego 80.

W strukturze organizacyjnej szpitala  funkcjonują: oddziały szpitalne, poradnie specjalistyczne, pracownie, Medyczne Laboratorium Diagnostyczne, Zakład Diagnostyki Obrazowej ,  Zakład Rehabilitacji, Poradnie Lekarza POZ (w 4 lokalizacjach) oraz Nocna i Świąteczna Opieka Zdrowotna.

Najmłodszy Oddział Szpitala - SOR(Szpitalny Oddział Ratunkowy)  udziela fachowej pomocy medycznej  około 100 osobom dziennie. Dzięki wprowadzeniu kolorowych opasek zgodnych z Systemem Triage, Pacjent może sam oszacować czas swojego oczekiwania na fachową pomoc medyczną. Integralną częścią SOR-u jest nowoczesne Lądowisko dla śmigłowców Lotniczego Pogotowia Ratunkowego. Wraz z uruchumieniem oddziału otwarto również Pracownię Tomografii Komputerowej.
Nasza placówka stawia na rozwój i systematyczne podnoszenie jakości świadczonych usług, a to możliwe jest przez zakup nowoczesnego sprzętu do diagnostyki i leczenia. Tylko w 2016 i 2017r. pozyskaliśmy sprzęt medyczny o wartości prawie 3 mln złotych. Placówkę doposażono m.in. w najnowocześniejszy mikroskop operacyjny, sondę i znacznik do oznaczania węzła wartowniczego (określenia stopnia zaawansowania nowotworu piersi), aparat do znieczulenia, stację diagnostyczną RTG, aparat OCT z dodatkową funkcją Angio OCT, kardiomonitory hemodynamiczne wraz z akcesoriami oraz z centralą do intensywnego nadzoru pacjentów, urządzenie poprawiające koordynację wzrokowo- ruchową- biofeedback, dermatom umożliwiający przeszczep skóry, respiratory, pompy infuzyjne, nowoczesne stoły operacyjne czy  łóżka elektryczne. W ubiegłym roku oddaliśmy do użytku zmodernizowany Oddział Neurologiczny. Zwiększyliśmy tym samym liczbę łóżek- zarówno neurologicznych , jak i udarowych.

Systematycznie wprowadzamy nowe zabiegi. Staramy się dotrzymywać kroku najlepszym szpitalom w regionie. 
Prowadzimy 
działalność w zakresie profilaktyki i promocji zdrowia poprzez realizację programu przesiewowego badania wczesnego wykrywania raka piersi oraz szyjki macicy,programu w zakresie leczenia WZW oraz okulistycznego programu leczenia neowaskularnej (wysiękowej) postaci zwyrodnienia plamki związanego z wiekiem (AMD).

Część z realizowanych programów zdrowotnych, finansowana jest ze środków unijnych. W ramach projektu ,,Skuteczna profilaktyka raka szyjki macicy szansą na życie" od kilku miesięcy odbywają się spotkania informacyjno- edukacyjne na terenie wszystkich 10 gmin powiatu zawierciańskiego. W ostatnim czasie wystartowaliśmy także z innym projektem: ,,Teleopieka kluczem do bezpieczeństwa i zdrowia w powiecie zawierciańskim". 
Regularnie organizujemy dni bezpłatnych badań i konsultacji lekarskich- tzw. ,,biała sobota"/,,biała niedziela". W wyniku przeprowadzenia jednego wydarzeń u  30 osób wstępnie zdiagnozowano chorobę nowotworową. 
   Od 1 października 2017r., Szpital Powiatowy w Zawierciu wraz z 593 placówkami z całego kraju funkcjonuje w ramach tzw. ,,sieci szpitali", a to niesie za sobą zapewnienie  kompleksowości i szerokiej dostępności do świadczeń medycznych. 
  Misją Szpitala jest zapewnienie fachowej opieki medycznej i poczucia bezpieczeństwa mieszkańcom powiatu zawierciańskiego, ale duży nacisk kładziony jest też na stałe podnoszenie komfortu przebywających na terenie szpitala pacjentów. 

Chcemy kreować swój pozytywny wizerunek w dziedzinie ochrony zdrowia, a do realizacji tego zadania potrzebny jest dialog z jednostkami o podobnej strukturze, problemach i celach. Dlatego zawierciańska Lecznica przystąpiła do Polskiej Federacji Szpitali- organizacji skupiającej największą liczbę szpitali z całej Polski. Jesteśmy przekonani, że współpraca z podmiotami branży medycznej zaowocuje dalszym rozwojem placówki. 
  • Narodowy Fundusz Zdrowia
  • Środki norweskie i EOG
  • Ministerstwo Zdrowia
  • Program badań onkologicznych
  • Portal Informacyjny o eWUŚ