Nowoczesna aparatura na wyposażeniu zawierciańskiego OIOM-u

Nowoczesna aparatura na wyposażeniu zawierciańskiego OIOM-u
Stowarzyszenie Narodowy Fundusz Ochrony Zdrowia w Katowicach zakupiło dla Oddziału Anestezjologii i Intensywnej Terapii zawierciańskiego Szpitala wysokiej klasy sprzęt medyczny o wartości 625 114,00 zł. W kwocie zawarta jest również darowizna od Stowarzyszenia Opieki Paliatywnej Ziemi Zawierciańskiej.
Wśród zakupionego sprzętu znajdują się 3 respiratory, centrala monitorująca, 6 kardiomonitorów modułowych, kardiomonitor transportowy, 3 łóżka wielofunkcyjne, 3 łóżka z wagą oraz defibrylator. Symboliczne przekazanie poprzez oznaczenie nowoczesnego doposażenia symbolicznymi naklejkami nastąpi niebawem.

Głównym celem statutowym Stowarzyszenia NFOZ jest doposażanie jednostek służby zdrowia w aparaturę medyczną, co też Stowarzyszenie czyni w oparciu o pozyskane środki pieniężne. Aktualnie do przekazania „swojego 1 %” wystarczy znać i podać numer KRS 0000093395.

Dyrekcja Szpitala Powiatowego w Zawierciu składa ogromne podziękowania Członkom Zarządu Stowarzyszenia Narodowy Fundusz Ochrony Zdrowia w Katowicach  oraz Stowarzyszenia Opieki Paliatywnej Ziemi Zawierciańskiej za uwzględnienie w swoich działaniach potrzeb szpitala.

,,W tych trudnych dla służby zdrowia czasach, każda pomoc jest dla nas bardzo cennym darem. Cieszymy się, że dzięki Państwa wsparciu możemy zadbać o jakość świadczonych przez nas usług medycznych. Mamy nadzieję, że nasza współpraca będzie trwała również w przyszłości”.


Zdjęcia

  • Narodowy Fundusz Zdrowia
  • Środki norweskie i EOG
  • Ministerstwo Zdrowia
  • Program badań onkologicznych
  • Portal Informacyjny o eWUŚ