Odziały
Poradnie
Pracownie

Modernizacja dźwigów szpitalnych w ciągach komunikacyjnych w Szpitalu Powiatowym w Zawierciu

Szpital Powiatowy w Zawierciu rozpoczął realizację projektu pn.: „Modernizacja dźwigów szpitalnych w ciągach komunikacyjnych w Szpitalu Powiatowym w Zawierciu”

Projekt jest dofinansowany ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.


W ramach zadania zaplanowano modernizację trzech dźwigów osobowych:

- w pawilonie B Szpitala, która znajduje się w bezpośrednim sąsiedztwie Izby Przyjęć oraz oddziałów: Rehabilitacji Neurologicznej, Udarowego, Neurologicznego Okulistycznego oraz Poradni Onkologicznej, Poradni Chirurgii Ogólnej, Poradni Chorób Sutka, Poradni Neurologicznej i Bloku Operacyjnego,

- w pawilonie C Szpitala, która znajduje się w bezpośrednim sąsiedztwie Szpitalnego Oddziału Ratunkowego, Zakładu RTG, Zakładu Rehabilitacji, Poradni Ginekologiczno-Położniczej, Poradni Zaburzeń i Wad Rozwojowych Dzieci oraz oddziałów: Dziecięcego, Anestezjologii i Intensywnej Terapii, Położniczo-Ginekologicznego, w tym Bloku Porodowego, Noworodkowego, Chorób Wewnętrznych, Chirurgii Ogólnej i Chirurgii Urazowo-Ortopedycznej,

- w pawilonie D Szpitala, która znajduje się w bezpośrednim sąsiedztwie oddziałów: Opieki Paliatywnej i Oddziału Obserwacyjno-Zakaźnego z Pododdziałem Skórno-Wenerologicznym.

W ramach zadania, Szpital zaplanował zakup i montaż dźwigów o parametrach spełniających wymagania pod kątem osób niepełnosprawnych.

W wyniku realizacji projektu:

możliwym będzie zapewnienie bezpiecznego transportu osób niepełnosprawnych z oddziałów znajdujących się na wyższych kondygnacjach,

umożliwimy osobom niepełnosprawnym bezproblemowe przemieszczanie się na terenie Szpitala w ciągach komunikacyjnych pomiędzy oddziałami, poradniami specjalistycznymi, zakładem rehabilitacji, laboratorium analitycznym, zakładem RTG itd.,

umożliwimy osobom niepełnosprawnym bezpieczne dotarcie do i z miejsca odbywania ćwiczeń rehabilitacyjnych,

zapewnimy możliwość bezkolizyjnego poruszania się osób niepełnosprawnych w wewnętrznej komunikacji między oddziałami i innymi komórkami organizacyjnymi Szpitala,

umożliwimy sprawniejsze poruszanie się pacjentów wymagających rehabilitacji.

  • Narodowy Fundusz Zdrowia
  • Środki norweskie i EOG
  • Ministerstwo Zdrowia
  • Program badań onkologicznych
  • Portal Informacyjny o eWUŚ