INFORMACJA DLA PACJENTÓW Z ORZECZONYM STOPNIEM NIEPEŁNOSPRAWNOŚCI

INFORMACJA DLA PACJENTÓW  Z ORZECZONYM STOPNIEM NIEPEŁNOSPRAWNOŚCI
Zgodnie z komunikatem Centrali Narodowego Funduszu Zdrowia z dnia 25-06-2018r. osoby posiadające orzeczony znaczny stopień niepełnosprawności od 1 lipca 2018 r. będą mogły skorzystać poza kolejnością:

• ze świadczeń medycznych udzielanych w poradniach specjalistycznych (ambulatoryjnej opiece specjalistycznej)
• ze świadczeń medycznych w szpitalach
• ze świadczeń rehabilitacji leczniczej – bez limitowo, zgodnie ze wskazaniami medycznymi

Warunkiem niezbędnym do skorzystania z ww. świadczeń opieki zdrowotnej będzie okazanie dokumentu potwierdzającego przysługujące uprawnienie, tj. orzeczenia o znacznym stopniu niepełnosprawności.

Szczegółowych informacji o uprawnieniach dla osób ze znacznym stopniem niepełnosprawności można uzyskać pod numerem tel.:
801 002 903 – dla numerów stacjonarnych
32/ 790 09 03 – dla numerów komórkowych i telefonów z zagranicy

  • Narodowy Fundusz Zdrowia
  • Środki norweskie i EOG
  • Ministerstwo Zdrowia
  • Program badań onkologicznych
  • Portal Informacyjny o eWUŚ