Dotyczy udzielania świadczeń zdrowotnych w Poradniach Specjalistycznych, Zakładzie Rehabilitacji oraz Pracowni Endoskopii Szpitala Powiatowego w Zawierciu w dniu 12.11.2018r.

Dotyczy udzielania świadczeń zdrowotnych w Poradniach Specjalistycznych, Zakładzie Rehabilitacji oraz Pracowni Endoskopii Szpitala Powiatowego w Zawierciu w dniu 12.11.2018r.
Świadczenia zdrowotne w Poradniach Specjalistycznych, Zakładzie Rehabilitacji oraz Pracowni Endoskopii w dniu 12 listopada br. udzielane są zgodnie z harmonogramem, w ramach umowy z NFZ.

  • Narodowy Fundusz Zdrowia
  • Środki norweskie i EOG
  • Ministerstwo Zdrowia
  • Program badań onkologicznych
  • Portal Informacyjny o eWUŚ